Ga naar de inhoud

Uw steun

VERBOUWING
Help de Dorpskerk te behouden voor de toekomst.  
Alleen met uw steun krijgen wij dat voor elkaar!


Voor het dorp, door het dorp
De Dorpskerk Hoog-Keppel is al eeuwenlang gezichtsbepalend voor de omgeving. Het heeft zijn oorsprong al van voor het jaar 1000 na Chr. Zoals het er nu staat dateert het gebouw van rond 1400, overigens na vele verbouwingen en aanpassingen te hebben ondergaan. Het is altijd het centrum van de kerkelijke gemeenschap geweest maar ook een middelpunt van de dorpen Keppel en Eldrik. En dat is het nog altijd.
De kerk kreeg in 1392 de naam van Petrus en Pauluskerk en was eigendom van de kerkelijke gemeenschap. In 2013 is het in eigendom van de stichting Gelderse Kerken. Deze heeft als doelstelling het beheer en onderhoud van het gebouw en het ondersteunen van acties gericht op het in goede staat houden voor lange termijn.
 
Sinds de overname is de naam Dorpskerk Hoog-Keppel aan het gebouw gegeven. Een Plaatselijke Commissie van vrijwilligers zorgt voor het dagelijkse beheer, verhuur en het organiseren van exposities, concerten, muzieklessen en andere sociale activiteiten in dit prachtige kerkgebouw, dat sinds 2021 ook gebruikt wordt als vaccinatie locatie.
 
De Dorpskerk behoudt daarmee de belangrijke rol van zowel religieus als cultureel en sociaal ontmoetingscentrum van het dorp en omgeving. Het duurzaam voortbestaan van dit historische monument is nadrukkelijk verbonden aan deze rol.
De Dorpskerk Hoog-Keppel kan echter intensiever en breder gebruikt worden, meer dan de afgelopen 10 jaar het geval was. Een aantal kenmerken van het gebouw staan dat echter in de weg. Dat vraagt om aanpassingen waarmee de belemmeringen kunnen worden opgeheven.

Terug naar de inhoud